THE FIRM

Here in POPARH we believe that bringing ARCHITECTURE closer to people can only be done BY the best and diverse individuals. This is why our team consists of people with various design and task experience, vast design control methods and a unique and heavily defined project development approach.

THE base of all our projects is the client and we pride ourselves in giving our full attention since the initial contact. During more than 15 years of experience with an array of clients that include corporates, private investors, banks, shops, retails, public authorities, cultural institution and many more we have formed modus operandi focused on the PEOPLE that always leaves us with satisfied customers and award-wining projects.

Client centered approach FOR our projects led us to achieving greater quality of our work that is reflected in a few factors: continuous clients, great number of realized design, number of official recognitions and media publications. We always fully collaborate with THE Investors demands and keep the design quality level. This has led us in our shaping of a better reality for the PEOPLE. We are deeply proud of our rich number of designs and realizations so we will let our experience and works talk instead of us.

TVRTKA

POPARH je nastao kako bi se sama arhitektura približila ljudima, a to se može samo najboljim i raznovrsnim pojedincima. Zato je naš tim sazdan od pojedinaca sa raznolikim iskustvom u raznim sferama projektnih zadataka, metodama kontrole i jako definiranog pristupa izradi projekata.

Centar svih naših projekata je klijent i ponosimo se time što svaki naš projekt nosi našu punu pozornost i posvetu. Tijekom više od 15 godina iskustva s nizom klijenata koji uključuju korporacije, privatne investitore, banke, trgovine, prodavaonice, javne vlasti, kulturne institucije i još mnoge, formirali smo modus operandi čiji su fokus sami ljudi koji nas uvijek ostavlja sa zadovoljnim strankama i nagrađivanim projektima.

Orijentiranost na klijenta za nas je značila postizanja veće kvalitete rada što se očituje u nekoliko čimbenika: kontinuiranim klijentima, velikim brojem realiziranih dizajna, brojem službenih priznanja i medijskim izdanjima. Uvijek pratimo želje klijenata dok simultano zadržavamo kvalitetu dizajna. Smatramo da samo kreativnošću možemo stvoriti bolju stvarnost za ljude. Duboko smo ponosni na naš bogati broj dizajna i realizacija pa ćemo dopustiti da naše iskustvo i radovi govore  umjesto nas.

WHO ARE WE? 

THE TEAM

Our team consists of architects and designers with multiple and different experiences and knowledge, but during our work we have gathered many experts as frequent associates with expertise in following fields:

  • Construction
  • Electrics
  • HWAC & water sewage
  • Geodesy
  • Landscape architecture

NAŠ TIM

Naš sastoji se od arhitekata i dizajnera sa velikim i različitim iskustvom te znanjem, no tokom našeg rada sakupili smo mnoštvo dodatnih eksperata u obliku stalnih suradnika sa ekspertizama u:

– projektanta konstrukcije
– elektroprojektanta
– projektanta strojarstva i vodovoda i odvodnje
– geodeta
– krajobraznih arhitekata

domagoj_katalin

Domagoj Katalin

Chief Architect d.i.a.

domagoj@poparh.hr

Mirjana Krndelj

Chief Architect d.i.a.

mirjana@poparh.hr

COST ESTIMATE – BUDGET CONTROL – DESIGN QUALITY CONTROL

We have exstensive knowledge of technical solutions, structures, materials and construction market. Using timeframe program we track project (and construction) through it’s costs and time – starting with assessment on the level of conceptual design to final verification of closing balance sheet and solving problems with contractor.

Quality of our work is reflected in few factors: continuous Clients, great number of realized design, number of recognitions (10) and media publications. We always tend to follow the Investors demands and keep the design quality level.

PROCJENA – KONTROLA BUDŽETA – KONTROLA KVALITETE PROJEKTA

Imamo opsežno znanje tehničkih rješenja, konstrukcija, građevinskog tržišta i materijala. Korištenjem Programa vremenske dinamike pratimo projekt (i gradnju) i kroz troškove i kroz vrijeme – počevši od procjena u nivou idejnog rješenja do ovjera završnih situacija i rješavanja problema sa Izvođačem. Kvaliteta našeg rada ogleda se u velikom broju odrađenih projekata za iste Investitore, u velikom broju izvedenih projekata, u broju nagrađenih (10) projekata kao i publikacija u medijima. Uvijek težimo pratiti Investitora i držati kvalitetu projekta od početka do kraja, sa odgovornošću i trudom.

WORKFLOW

Each and every Client is treated differently, always recognizing Investors Value hierarchy and expectations. The success of any project depends on the control of project dynamics. Recognizing the importance of the mentioned we subordinate resources so we could bring a taks to the end in an agreed time period and in a controlled budget.

TASK ANALYSYS – PROBLEM RECOGNITION – COMMUNICATION AND PROBLEM SOLVING.

NAČIN RADA

Svakom klijentu pristupamo na specifičan način, uvijek prepoznavajući želje i očekivanja investitora. Uspjeh svakog projekta ovisi o kontroli dinamike događanja. Prepoznavši važnost spomenutoga podređujemo resurse kako bi zadatak priveli na vrijeme završetku i u kontroliranom budžetu.

ANALIZA ZADATKA – PREPOZNAVANJE PROBLEMA – KOMUNIKACIJA I RJEŠAVANJE PROBLEMA.

INVESTORS

Logo POPARH suradnici

Office

POPARH
Palinovečka ulica 27
10 000 Zagreb, Croatia

OIB:60736253311

Tel.: +385 1 2052 937
Mob.: +385 91 4455 723
E-mail: poparh@poparh.hr