Project Description

 

From the investors we have been cooperating with, representatives of various well-known brands present in commercial zones such as shopping centers and city centers are a special category.

An integral part of the visual identity of a certain brand is also the business space itself. Thus, the design of each point of sale at different locations is characterized by the same standardized design and organization of space for the purpose of recognizability. Each of these well-known brands has certain requirements to achieve optimum usage of time, human and financial resources.

The role of an architect, that is applying the already defined standard, is to find the best way for its application in areas of highly variable characteristics. It is necessary to keep the defined design and default content organization on a base that differs from location to location.

Additionally, each separate project needs to meet all applicable regulations and ensure that the process of designing, obtaining the building permits and realization is fast and efficient because, as we all know, time is money.

Through a vast number of projects, POPARH has achieved a high level of compatibility with the needs of investors requiring speed, quality and professional support. Through numerous collaborations, POPARH has established an effective process of developing projects within the given time, financial and qualitative framework.

Now we bring you some of our projects in this area:

 

Od investitora s kojima smo ostvarili suradnju možemo izdvojiti predstavnike različitih poznatih brendova prisutnih u komercijalnim zonama kao što su šoping centri i gradski centri.

Sastavni dio vizualnog identiteta određenog brenda je i sami poslovni prostor. Tako se dizajn svakog prodajnog mjesta na različitim lokacijama odlikuje istim standardiziranim dizajnom i organizacijom prostora u svrhu prepoznatljivosti. Svaki od tih poznatih brendova ima određene zahtjeve kako bi se postigla optimalnost u iskorištavanje vremenskih, ljudskih te financijskih resursa.

Uloga arhitekta koji primjenjuje već definirani standard je pronalaženje najboljeg načina za njegovu primjenu u prostorima vrlo varijabilnih karakteristika. Potrebno je zadržati definirani dizajn i zadanu organizaciju sadržaja na podlozi koja se razlikuje od lokacije do lokacije.

Uz navedeno, svakim zasebnim projektom potrebno je zadovoljiti sve važeće propise te se pobrinuti kako bi proces izrade projekata, ishođenja dozvola i izgradnje bio što brži i efikasniji jer, kao što svi znamo, u poslovnom svijetu vrijeme je novac.

Kroz iskustvo izrade većeg broja projekata POPARH je postigao visoki nivo kompatibilnosti s potrebama investitora koji zahtijevaju brzinu, kvalitetu i stručnu podršku. POPARH je kroz mnogobrojne suradnje uspostavio efektivan proces izrade projekata unutar zadanog vremenskog, financijskog i kvalitativnog okvira. Na samom dnu teksta donosimo samo neke od istaknutijih primjera.

 

 

 

– Samsung, Arena Centar, Zagreb (170 m2)

– Nespresso, Arena Centar, Zagreb (40 m2)

– KFC Avenue Mall, Zagreb (265 m2)

– Calzedonia

– Ilica 32, Zagreb (125 m2)

– Arena Centar, Zagreb (67 m2)

– Flanatička ulica 4, Pula (45 m2)

– Tower Center, Rijeka (63 m2)

– Outlet Design Centar, Zagreb (340 m2)

– Intimissimi

– Ilica 21, Zagreb (185 m2)

– Arena Centar, Zagreb (88 m2)

– Tezenis

– Arena Centar, Zagreb (214 m2)

– Tower Center, Rijeka (220 m2)