Project Description

PROJECT DESCRIPTION
The builiding as designed and constructed product was finished from outside and partly from inside. But for vast retail and public spaces aesthetics, MZLZ demands and good design we wanted to implement was needed to balance. Using the same or simillar materials we tried to keep the unified sense of building space along with an upgrade for coldness and anemity of the found situation.
Great part of the airport was included in this task. We had to design many sqm and define the visual and functional standard (and supervise it) for all of the (ca. 60) Tenants.
Unfinished construction, undefined spaces, deficiencies in original construction, task complexity, short deadlines, demanding Investors. But we did it – the airport was opened in time.

Građevina kao dizajnirani produkt i izvedeni objekt je bila gotova izvana te dijelom iznutra. No za ogromnu količinu prostora lokala i javnih prostora trebalo je pomiriti postojeću estetiku kuće, zahtjeve MZLZ i kvalitetu dobrog dizajna kojeg smo htjeli implementirati. Upotrebom istih i sličnih materijala te prepoznavši ideju same građevine pokušali smo zadržati dojam jedinstvenosti prostora, ali i nadograditi hladnoću i ozbiljnost postojećeg stanja.
Veliki dio interijera novog aerodroma bio je obuhvaćen ovim angažmanom. Bilo je potrebno izdizajnirati puno prostora te osmisliti i kontrolirati standard i izgled za sve zakupce.
Nezavršena zgrada, nedefinirani prostori, manjkavosti u originalnom izvođenju, kompleksnost zadatka, kratki rokovi, zahtjevnost investitora. Ali uspjeli smo – aerodrom je otvorio na vrijeme.

PROJECT DATA
Project name

__

Typology

Location

Year

Status

Size

Client

Design team

MZLZ new passenger terminal tenant coordination and interior design / Koordinacija zakupaca i dizajn uređenja dijela interijera NPT MZLZ “FRANJO TUĐMAN”

Public / Javna

Zagreb, Croatia

2016/2017

Built, in use  / Izgrađeno

6300 sqm / cca. 6300 m2

MZLZ

Domagoj Katalin, Mirjana Krndelj, Vedran Kovač, Marina Antolović